Beercoo renoveert voeg- en metselwerk op het RDM-terrein

Het RDM-terrein is dé plek voor innovatie in de haven en biedt tegenwoordig ruimte aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Voorheen bouwde de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij hier nog schepen als de SS Rotterdam. Het is een fraai stuk industrieel erfgoed uit de vorige eeuw. Wat een karakter heeft dit terrein! En wij mochten er een bijdrage aan leveren.

Zorg voor de Medische Dienst

Bouwer Heijmans renoveert in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam meerdere gebouwen op het RDM-terrein. Het gaat onder andere om de schil van vooroorlogse panden, waaronder luifels, kozijnen, daken en goten. Beercoo Gevelwerken nam, voor het gebouw dat vroeger dienst deed als ‘Medische Dienst’, een aantal specialistische werkzaamheden aan de gevel voor haar rekening.

Het werk bestond uit het geheel herstellen van ‘de plint’. Dat zijn de onderste zeven lagen van het metselwerk rondom het hele gebouw. Hiervoor zijn de voegen uitgeslepen, kapotte stenen vervangen en is nieuw snijvoegwerk aangebracht. Ook zijn aan de overige delen van de gevel scheuren in het metsel- en voegwerk hersteld, spuwers aangeheeld en zijn de oorspronkelijke rollagen terug gemetseld onder de nieuwe kozijnen. In een eerder stadium van de renovatie had men de oude rollaag ingezaagd, gesegmenteerd en voor ons bewaard.

Hoofd uitvoerder Willem Nooteboom (Heijmans) over de werkzaamheden: “Het snijvoegwerk is erg mooi. Daar zijn we heel tevreden over. Goed op kleur. Ook de nieuw aangebrachte stenen zijn netjes bijgekleurd. Prima gasten van jullie. Als er wat was zijn we daar prima uitgekomen. Dus we komen zeker bij jullie terug!”