Certificeringen

Opdrachtgevers blij maken en tevreden houden, daar gaan wij voor. Dit doen wij door kwaliteit te borgen, processen te verbeteren en medewerkers te scholen. De onderstaande certificaten en samenwerkingen dragen hier aan bij.

ISO9001 & ISO14001

ISO9001 en ISO14001 zijn internationale normen die strenge eisen stellen aan het kwaliteitsmanagementsysteem en het milieumanagementsysteem van een organisatie. Door middel van ISO9001&ISO14001-certificering laten organisaties aan klanten zien dat zij veel waarde hechten aan hoge kwaliteit, het milieu en continue verbetering.
VCA*-certificering
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid(VGM) en Milieu Checklist Aannemers. Het certificaat is bedoeld om mensen veiliger te laten werken en zodoende de kans op bedrijfsongevallen tot een minimum te beperken. Het VCA*-certificaat voldoet aan de strenge eisen die in de Europese normen zijn vastgesteld.
NEN 4400-1 & OSB-Keurmerk
Brancheorganisatie OSB hecht eraan dat haar leden ‘de boel op orde hebben’. Zij ontwikkelde daarvoor het OSB Keurmerk. Het staat voor betrouwbare bedrijven, die beschikken over de juiste vakkennis, die goed omgaan met hun medewerkers en de vereiste belasting en premies betalen. Om dit te garanderen is het keurmerk gefundeerd op de volgende drie onderdelen: een NEN 4400-1 certificering (solide financiële en personeelsadministratie), de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (ethiek en goed met je medewerkers omgaan) en enkele Specifieke eisen gercht op communicatie met en toetsen van kwaliteit).
VvE Servicenetwerk

VVE Servicenetwerk is er voor Verenigingen van Eigenaren en VvE Beheerders om een kwaliteitsslag te maken met betrekking tot het onderhoud van gebouwen. Hierbij ontbreekt vaak de specifieke kennis die nodig is om gefundeerd de kosten op te zetten voor onderhoudswerkzaamheden die nu en in de toekomst nodig zijn.
De deelnemende bedrijven stellen graag hun kennis ter beschikking aan Verenigingen van Eigenaren en VvE Beheerders. Door hen te adviseren en/of een bijdrage te leveren aan een onderbouwde Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP). Meer informatie over VvE Servicenetwerk en de deelnemende bedrijven: www.vveservicenetwerk.nl